NEMA MIRA OKO ZRĆA !

Nezapamćeno , ali kod nas je ipak moguće !

           TUŽBA GRADA NOVALJE PROTIV LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Grad Novalja predao je prijedlog za pokretanje postupka nadzora zakonitosti rada predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne samouprave) po čl. 78. Do 82.a zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Povod za traženje nadzora su odluke i akti koje je Županijska skupština Ličko-senjske županije donijela tijekom pripreme i u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji. Ukazuje se kako je Županijska skupština Ličko-senjske županije donošenjem nekoliko uzastopnih akata, te objavom namjere donošenja daljnjih akata, postupila svjesno protuzakonito, odnosno čak i protuustavno, na način da je povrijedila relevantne ustavne i zakonske odredbe o razgraničenju ovlasti između jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i odredbe posebnih zakona i propisa kojima je uređen postupak za davanje koncesije na pomorskom dobru, sve to na štetu Grada Novalje, ali i na štetu javnog interesa općenito, a posebno šireg kruga osoba potencijalno zainteresiranih za dobivanje koncesije pod objavljenim uvjetima, jer se objavljani koncesijski uvjeti i prava u stvarnosti ne mogu realizirati. Predmetnom Odlukom Ličko-senjska županija je, kao davatelj koncesije, odlučila da će objaviti obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće (T4) u Gradu Novalji, ukupne površine 42.093 m2, od toga 28.698 m2 kopnene površine i 13.395 m2 morske površine, navodeći kako područje koncesije obuhvaća područje koje je PPU Grada Novalje definirao kao uređeno kupalište T4 sportsko-rekreacijske namjene. Predmetnom Odlukom definirano je kako se u koncesiju daje dio kč. br. 1827/1, kč. br. 1827/2 i kč. br. 1827/3 te dio pripadajućeg morskog akvatorija te da se koncesija daje u svrhu obavljanja turističkih, trgovačkih, ugostiteljskih i sportsko-rekreacijskih djelatnosti, bez mogućnosti ograđivanja plaže i naplate ulaznica. U skladu sa ovom Odlukom, Županija Ličko-senjska objavila je i Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji.

       Zbog toga se ukazuje prijeko potrebnim zaštititi javni interes na način da naslovno Ministarstvo uprave, sukladno čl. 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, radi zaštite ustavnosti i zakonitosti, kao i zaštite prava građana:

1)Obavi nadzor nad zakonitošću rada i akata Županijske skupštine Ličko-senjske županije u postupku davanja u koncesiju pomorskog dobra – javne plaže Zrće u Gradu Novalji.

2)Utvrdi nezakonitost akata donesenih u tom postupku te sukladno čl. 80.b ZLPRS-a odmah obustavi primjenu akta: Odluke o obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji, KLASA: 324-07/16-01/22, URBROJ: 2125/1-03-16-11 od 20.12.2016.g.;

3)Sukladno čl. 78.a. proglasi ništavnim akte donesene na sjednici Županijske skupštine Ličko-senjske županije od 20.12.2016.g. te eventualno na drugim sjednicama, koji su u vezi postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji.

  ( Sve o dodjeli koncesije pročitajte u pisanom mediju Ličkog puta br. 29,a odluku ćemo znati nakon sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije u utorak,14.03.2017.godine u 11,00 sati);

Skoči do alatne trake