VIJESTI IZ HEP-a ZA KOLOVOZ 2018.

                           HEP- ODS,  DP  Elektrolika Gospić                    

                                                                  obavještava kupce:

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Kostelčevo Selo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

31.08.2018.       

08:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Kalinovača, Donja Pazarišta, Mala Plana, Velika Plana, PazariškiBakovac i Dragnuša.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

31.08.2018.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaselje Brloška Dubrava.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

31.08.2018.       

11:30 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Kalanji).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

31.08.2018.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zadio naseljaBrinje (Kalanji).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

30.08.2018.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naseljeRaduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

30.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Ličko Lešće.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

30.08.2018.       

08:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno  u prekidu opskrba električnom energijom za naseljeRibarica i dio naselja Cesarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

30.08.2018.       

09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zadio naseljaBrinje (Vučetići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

29.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja Lipovo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

29.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naseljeRaduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

29.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja:Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, TukBjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

29.08.2018.       

16:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipovlje (Šporčići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

28.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza dio naseljaKompolje (Nikšić Most).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

28.08.2018.       

08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom cijelog područja grada Senja.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

28.08.2018.       

04:00 do 06:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice KaetanaKnežića), KaetanaKnežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put,Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

28.08.2018.       

04:00 do 06:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja Lipovo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

28.08.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naseljeRaduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

28.08.2018.                                            08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje (Nikšić Most).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.08.2018.       

08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Županjdol.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.08.2018.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naseljaSadilovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.08.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

24.08.2018.       

08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Novoselija.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

23.08.2018.       

09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaseljaPlašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

22.08.2018.

 23.08.2018.      

08:00 do 17:00 sati

08:00 do 17:00 sati

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Rakovica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

22.08.2018.       

09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kvarte.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

22.08.2018.       

09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja PavlovacVrebački.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

21.08.2018.       

09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja PavlovacVrebački.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

21.08.2018.       

09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaseljaDraženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

20.08.2018.       

08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naselja: Smiljan, Baćinac,Debelo Brdo i Kolakovica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

20.08.2018.       

09:00do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza dio naselja Korenica (trga Sv. Jurja, Riječka i Gospićka ulica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

16.08.2018.       

08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaseljeKonjsko Brdo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

14.08.2018.       

09:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

      da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaseljaDraženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

10.08.2018.       

08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zadio naseljaProkike.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

09.08.2018.       

08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 xxx

– da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaseljeVeliki Kut (Križpolje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

09.08.2018.       

08:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zadio naseljaProkike.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

08.08.2018.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

  • da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naseljaBogunica,Raduč i Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

08.08.2018.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

-da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zadio naseljaProkike.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

07.08.2018.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

-da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaseljaDonja Pazarišta, Dubrava, Kalinovača, Podastrana, Velika Plana, Mala Plana, PozariškiBakovac i Dragnuša.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

07.08.2018.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

-da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naseljaL.Kaldrma, Tiškovac, Ševina Poljana i Dnopolje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

06.08.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

-da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naseljaBogunica,Raduč i Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
06.08.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvje

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Kompolje od škole prema Brlogu.

Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
31.07.2018. 09:00 do 15:00 sati

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerane (Općina Brinje).

Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
01.08.2018 08:30 do 16:00 sati

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bilaj.

Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
01.08.2018. 09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Be the first to comment on "VIJESTI IZ HEP-a ZA KOLOVOZ 2018."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Skoči do alatne trake