HEP – OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU U LIPNJU I SRPNJU 2024.GODINE

HEP – ODS , d.o.o.

 Elektrolika Gospić                

Služba za vođenje pogona

Telefaks: 053 572 631
Telefon: 0800 300 419

 

                     OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

 

Izvor: Nikola Milković (HEP)

 

 

 

 

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Gornji Srb, Osredci, Dugopolje, Lička Kaldrma, Biljeg, Krčko Brdo i Tiškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 11.07.2023.                             09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Dugopolje, Drenovac Osredački,  Lička Kaldrma i Tiškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 10.07.2024.                             09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bruvno od kbr. 28 do kbr 39.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 09.07.2024.                         07:00 do 15:00 sati

 10.07.2024.                         07:00 do 15:00 sati

 11.07.2024.                         07:00 do 15:00 sati

 12.07.2024.                         07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mogorić od kbr. 6 do kbr.91.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 10.07.2024.                             07:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Trnovac i dijelom Trnovačko Novoselo .

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 10.07.2024.                             08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bruvno od kbr. 28 do kbr 39.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 09.07.2024.                     07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekiduopskrba električnom energijom za sljedeće ulice: Ulica Kralja Zvonimira od kbr. 57 do kbr. 65 (neparni), Stjepana Radića kbr. 2 i Ulica Bartola Kašića kbr. 14A i kbr. 14B, Nikole Mašića, Andrije Štampara, Vladimira Nazora lijeva strana od kbr.1 do kbr.21, Ivane Brlić Mažuranić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 09.07.2024.                             08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Mogorić .

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana                                              u vremenu

 09.07.2024.                             08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Bužim .

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 09.07.2024.                             09:00 do 14,00

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete, Barlete kamenolom, Vrebac i Pavlovac.

Povremeni prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 08.07.2024.                             08:30 do 15:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dijelovi Kaniške ulice, Ulice Kneza Jerka Rukavine i Ulice Bana Josipa Jelačića..

       

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 08.07.2024.                             09:00 do 15:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje , kbr. 42, 43, 59, 94, 96, 105 – 110, 143 – 170, 181, 193 i 206.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 08.07.2024.                             08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje , kbr. 42, 43, 59, 94, 96, 105 – 110, 143 – 170, 181, 193 i 206.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 05.07.2024.                             08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za   dio Budaka od kbr 82 – do 82/4, dio Mušaluka od kbr 1/1 do 1/4 i  Stari Lički Osik

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 05.07.2024.                             09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za   naselje Barlete i Vrebac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 05.07.2024.                             08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za ulicu Vile Velebita(kbr.4,6 i 14/1) .

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 04.07.2024.                             09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za   naselje Ostrvica,Novoselija i Barlete.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 04.07.2024.                             08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ivanča i Velike Brisnice.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 04.07.2024.                             09:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Čanić Gaj, Trnovačka, Kralja Tomislava od kbr. 71 do kbr. 110, Kaniža od kbr. 1 do kbr. 29 i Kaniška od kbr. 104 do br. 177.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 03.07.2024.                             09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Zavižan i Plješivica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 03.07.2024.                             09:00 do 15:00 sati

Prekid u opskrbi je predviđen:

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Bakovac Kosinjski, od kbr. 25 do kbr. 48.

Prekid u opskrbi je predviđen:

01.07.2024.                              08:00 do 15:00 sati

02.07.2024.                              08:00 do 15:00 sati

03.07.2024.                              08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Katarine Zrinski i Kralja Tomislava od kbr. 11 – 66.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 01.07.2024.                             07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Ivana Zajca, Kneza Branimira i Fortička.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 01.07.2024.                             09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Šušanj, Konjsko, Kućišta, Ledenik i Stupačinovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 28.06.2024.                             07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Smiljanska od kbr. 67-149 neparni, od kbr. 92-102B parni,, Dr. Manje Kovačević, Dr. Mile Starčevića, Oštarska, Logorište i Petra Svačića od kbr. 1-13.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 27.06.2024.                             08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Šušanj, Konjsko, Kućišta, Ledenik i Stupačinovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 26.06.2024.                             07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Petra Zrinskog kbr. 1-15 neparni, 2-4 parni, Petra Zoranića kbr. 1-3 neparni, 2-8 parni, Kneza Branimira kbr. 1-13 neparni, 2-8 parni, Ivana Zajca kbr. 1-3 neparni, 2-8 parni, Frankopanska kbr. 1-37 neparni, 2-4 parni, 8-40 parni, Fortička kbr. 9-53 neparni, 4-40 parni i Forcuranje kbr. 1/A, 2-20 parni i 3-11 neparni.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 26.06.2024.                             09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Smiljanska  kbr. 99 i 101, Kralja Tomislava od kbr. 11 do 90 i  Katarine Zrinski.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 26.06.2024.                             08:30 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti kratkotrajnih prekida opskrbe električnom energijom za dio  naselja Krasno Polje (Vukelići i Ivetići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 20.06.2024.                             07:00 do 15,00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Smiljan, od kbr. 15/6 do 27A i od kbr. 151 do 167.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 20.06.2024.                             08:30 do 09:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:
– Od 08:30 do 11:00 sati – Bilaj, Ribnik, Ornice, Čitluk, Medak,
Počitelj, Papuča, Brezik, Kukljić, Raduč, Kruškovac.
– Od 08:30 do 15:00 sati – Ribnik dio od kbr. 38 do 128, Medak kbr.
14/1 do 14/4, 140 i od kbr. 215 do kbr. 227.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
20.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Kukljić.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
19.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Lovinac da će zbog planiranih radova na
postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za
naselja: Gnjatovići i Zdunići.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
19.06.2024. 11:00 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti povremenih prekida u opskrbi električnom energijom slijedećih
naselja: Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Zaklopac, Zrmanja i Zrmanja Vrelo.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
19.06.2024. 08:00 do 10:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na
postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za
slijedeće ulice: Smiljanska od kbr. 4 do 40 (parni) i kbr. 11, 11A, 13, 15, 15A, 15/1 i 17.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
19.06.2024. 09:00 do 13:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Široka
Kula (od Vukave do Rakića) i dio naselja Bunić (Rakići, Vukmirovići, Kneževići, Ljubovo).
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
18.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti povremenih prekida u opskrbi električnom energijom slijedećih
naselja: Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Zaklopac, Zrmanja i Zrmanja Vrelo.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu

17.06.2024. 08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Široka Kula i
dio naselja Bunić (Rakići, Vukmirovići, Kneževići, Ljubovo).
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
17.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na
postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za
slijedeće ulice:
– Trg Stjepana Radića kbr.1, 2, 3, 5, od kbr. 6 do 12 (parni) i kbr. 18,
– Nikole Tesle
– Smiljanska od kbr. 2 do 40
– Bana Ivana Karlovića kbr. 1 i 12
– Vile Velebita kbr. 5, 10, 11, 14 i 15
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
17.06.2024. 09:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja : Ornice i
Čitluk
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
14.06.2024. 08:30 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Tuk Bjelopoljski,
kbr. 33 i od kbr. 56 do 60 i Jasikovac kbr. 33 i 33/1.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu

14.06.2024. 08:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kukljić i
Mrđenovac .
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
14.06.2024. 08:30 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Općine Lovinac,
naselja :Gnjatovići i Zdunići.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
14.06.2024. 07:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti povremenih prekida u opskrbi električnom energijom slijedećih
naselja: Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Zaklopac, Zrmanja i Zrmanja Vrelo.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
13.06.2024. 07:00 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:
– Od 08:30 do 11:00 sati – Bilaj, Ribnik, Ornice, Čitluk, Medak,
Počitelj, Papuča, Brezik, Raduč, Kruškovac.
– Od 08:30 do 14:00 sati – Ribnik dio od kbr. 38 do 128, Medak kbr.
14/1 do 14/4, 140 i od kbr. 215 do kbr. 227.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
13.06.2024. 08:30 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na
postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za
ulicu Luka, od kbr. 5 do 42.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
13.06.2024. 09:00 do 13:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ornice,
Čitluk i Kukljić.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
12.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bužim.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
11.06.2024. 09:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Medak od
kbr. 60 do 118 i od kbr. 132 do 138 i Brezik.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
11.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Oravac i Jasikovac.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
11.06.2024. 08:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ornice,
Čitluk, i Kukljić.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
10.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim
postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mušaluk, od kbr. 107
do 143.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
07.06.2024. 09:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Medak, od
kbr. 1 do 61 i od kbr. 139 do 227.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
07.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Tuk Bjelopoljski,
kbr. 9, 29, 31, 56, 57, 58, 60 i dio naselja Jasikovac kbr. 26, 27, 30, 33 i 33/1.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
07.06.2024. 08:30 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Krbavica i Vrpile.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
07.06.2024. 07:30 do 14:30 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na
postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za
slijedeće ulice: Smiljanska od kbr. 151 do kbr. 164, i Smiljan od kbr. 15/18 do kbr. 26.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
06.06.2024. 09:00 do 14:30 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na
postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom
slijedećih ulica: Smiljanska od kbr. 67 do kbr.162/A, Dr. Manje Kovačević, Dr. Mile Starčevića,
Kralja Tomislava od kbr. 19 do kbr. 66, Oštarska, Katarine Zrinski, Petra Svačića od kbr. 1 do
kbr. 13 i Logorište.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
06.06.2024. 09:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju

XXXXXXX

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše
elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Medak,
Brezik, Drenovac, Papuča, Raduč, Kukljić i Kruškovac.
Prekid u opskrbi je predviđen:
dana u vremenu
06.06.2024. 08:30 do 15:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Skoči do alatne trake