Politika
IVAN VRDOLJAK U SENJU !

Hrvatska narodna stranka podupire sve projekte u Ličko-senjske županiji                                             HNS SPASIO HRVATSKU Pripremio:…
TRS SJEVERNI JADRAN

U Kabinetu župana u sklopu provedbe projekta izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koju čine Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska županija, kao temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa na području funkcionalne regije…

Skoči do alatne trake