IMPRESUM

UREDNIK :

Stjepan Ćaćić

UREDNIŠTVO:

Marijan Pavletić, Tomislav Čanić, Dubravko Mesić;

e-mail:

likaas.bz@gmail.com

Adresa uredništva:

Smiljanska 30, 53000 Gospić

NAKLADNIK:

LIČKI PUT,  udruga za medijsku djelatnost,sport i pravnu pomoć

OIB:

309528884435

Adresa nakladnika:

Popa Frana Biničkog 32, Gospić-Lički Osik  53 000

Skoči do alatne trake