VIJESTI IZ HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE-RUJAN 2018.GODINE

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – ODS,

DP – Elektrolika Gospić 

            OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

 kojom se obavještavaju korisnici mreže

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da se  planirani radovi na postrojenjima naše elektroenergetske mreže najavljeni za dan 26.09.2018. od 15:15 do 19:00 sati odgađaju za dan 27.09.2018. godine od 15:00 do 19:00 sati, te će biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, Dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice KaetanaKnežića), KaetanaKnežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo, a na cijelom području grada Senja u navedenom vremenu mogući su kratkotrajni prekidi.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 27.09.2018.      

 15:00 do 19:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da se  planirani radovi na postrojenjima naše elektroenergetske mreže najavljeni za dan 26.09.2018. od 15:15 do 19:00 sati odgađaju za dan 27.09.2018. godine od 15:00 do 19:00 sati, te će biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, Dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice KaetanaKnežića), KaetanaKnežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo, a na cijelom području grada Senja u navedenom vremenu mogući su kratkotrajni prekidi.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 27.09.2018.      

 15:00 do 19:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić lokva i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

25.09.2018.       

10:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja Lipovo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

25.09.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kosa Janjačka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

24.09.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bukovac, Prvan Selo i Vukšić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

24.09.2018.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

24.09.2018.       

12:00 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica (Pavlovići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

24.09.2018.       

09:00 do 11:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaselja:Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

21.09.2018.       

08:00 do 12:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zanaselja:Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.09.2018.       

08:00 do 17:00 sati

 19.09.2018.      

 08:00 do 17:00 sati

 20.09.2018.      

 

 

 

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

14.09.2018.       

08:30 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Rudinka,

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

12.09.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Vrhovine (Srdići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

12.09.2018.       

08:30 do 17:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

12.09.2018.       

08:30 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom bitidio naselja Perušić (Kaniža i Jurišići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 11.09.2018.      

 09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomza naseljaLedenik i Kućišta.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

11.09.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 10.09.2018.      

 08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

10.09.2018.       

08:30 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Vrhovine (Srdići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

10.09.2018.       

08:00 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

 da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 07.09.2018.      

 08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja:Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, TukBjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 07.09.2018.      

 12:00 do 19:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 06.09.2018.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

06.09.2018.       

08:30 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:Kestenovac, Korita, Donji Štrbci, Gornji Štrbci i  dio naselja Birovača.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.09.2018.       

09:00 do 14:00 sati

04.09.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

s područja grada Otočcada će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom zadionaselja Biškupljak (prema sirani).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.09.2018.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naseljaAleksinica (Filipovići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.09.2018.       

08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.09.2018.       

08:30 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

 da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 03.09.2018.      

 08:00 do 14:00 sati

 04.09.2018.                                                           08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Be the first to comment on "VIJESTI IZ HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE-RUJAN 2018.GODINE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Skoči do alatne trake