KULTURA


GRAD GOSPIĆ-JAVNI POZIV

              REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA G R A D   G O S P I Ć GRADONAČELNIK PROJEKTNI TIM KLASA:100-01/17-01/4 URBROJ 2125/01-02-19-58 Gospić, 08. ožujka 2019. god. U sklopu projekta pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“, UP.02.1.1.06.0030…GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Predmet: – godišnje izvješće o vatrogasnim intervencijama Javna vatrogasna postrojba Gospić je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine intervenirala ukupno u 95 intervencija od kojih je 46 bilo požarnih, 39 tehničkih intervencija i…


GRAD GOSPIĆ ZA UDRUGE

Gradonačelnik Karlo Starčević potpisao Ugovor o financiranju organizacija civilnog društva                                 SKRB O UDRUGAMA Danas je gradonačelnik Grada Gospića Karlo…Skoči do alatne trake