JAVNI POZIV ZA SUCE POROTNIKE

                            GRAD GOSPIĆ

                           TRAŽI SUCE POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

Grad Gospić poziva sve zainteresirane građane s područja Grada koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima i koji imaju želju i volju biti suci porotnici na podnošenje prijava za kandidate za suce porotnike  Općinskog suda u Gospiću.
Prijavi je potrebno priložiti kratak životopis, presliku osobne iskaznice, telefonski kontakt broj  i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju  zakonskih uvjeta, koja se nalazi se na web stranici Grada Gospića uz Javni poziv.

Gradsko vijeće Grada Gospića predlaže ukupno deset sudaca porotnika Općinskog suda, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština Ličko-senjske županije na vrijeme od 4 godine.
Za časnu dužnost suca porotnika može biti izabran: punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba protiv koje se ne vodi kazneni postupak, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati odnosno redovito se odazivati pozivima suda.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilni o

naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“ br. 38/14).

Prijave za obavljanje ove časne dužnosti podnose se najkasnije do 14. rujna 2018. godine.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Gospića ili putem pošte na adresu: Grad Gospić, Odbor za izbor i imenovanja, Budačka 55, 53 000 Gospić.
Cjelokupan poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću s pripadajućim formularom nalazi se na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr

_______________________________________________________________________

                                            J A V N I   P O Z I V

                        za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika

                                                      Općinskog suda u  Gospiću

I.

Temeljem članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Gradsko vijeće Grada Gospića predlaže ukupno 10 sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću.

Suce porotnike imenuje Skupština Ličko-senjske županije  na vrijeme od 4 godine.

II.

Za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,

  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću,

  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati (redovito se odazivati pozivima suda).

 

III.

Sve osobe koje imaju prebivalište na području Grada Gospića, koje su zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Gospiću i koje ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog Javnog poziva mogu dostaviti svoje prijave u kojoj će se očitovati o svojoj zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika.

Prijavi je potrebno priložiti:

 – kratki životopis u kojem se obavezno navodi stečena školska sprema i zanimanje,

–  vlastoručno potpisana izjava o nepripadanju niti jednoj političkoj stranci i nesudjelovanju u

   stranačkim aktivnostima te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (Izjava se nalazi na web  

   stranici Grada Gospića),

– preslika osobne iskaznice,

– broj telefona/ mobitela.

IV.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti, najkasnije do 14. rujna 2018. g., putem pošte ili neposredno u Pisarnicu Grada Gospića na adresu:

                                                                      GRAD GOSPIĆ,
                                                                 Odbor za izbor i imenovanja,
s naznakom „za suce porotnike“
Budačka 55, 53000 Gospić,

 

Be the first to comment on "JAVNI POZIV ZA SUCE POROTNIKE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Skoči do alatne trake