VIJESTI IZ HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE-LISTOPAD 2018.godine

                HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, d.o.o.

                                   ELEKTROLIKA GOSPIĆ                   

Služba za vođenje pogona

Telefaks: 053 572 631

Telefon:0800 300 419

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

30.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

31.10.2018.       

 08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naseljaJošani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

30.10.2018.       

 08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Jošani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

26.10.2018.       

 08:30 do 15:00 sati

29.10.2018.       

 08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Popovača, Mala Plana, Velika Plana i Bakovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

26.10.2018.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Ćojluk, Mutilić, Kurjak, Srednja Gora, Ondić, Komić i Poljice.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

25.10.2018.       

 08:30 do 15:00 sati

26.10.2018.       

 08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Sinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 25.10.2018.      

 09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

24.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:  Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 23.10.2018.      

 08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

23.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Poljanak i Plitvica Selo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

23.10.2018.       

09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 23.10.2018.      

 08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

23.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Gradina Korenička, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, TukBjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 22.10.2018.      

 08:00 do 09:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Brušane.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

22.10.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja:Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, TukBjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 19.10.2018.      

 08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti Gumlo i Brajda.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 18.10.2018.      

 12:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio ulice  Smokovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 18.10.2018.      

 09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom: za  dio Ulice kralja Petra Krešimira, od kbr. 1 do kbr. 19 (samo neparni brojevi), za kbr. 35 i kbr. 23 u Kaniškoj ulici  i za prometnu signalizaciju (semafore) na križanju Kaniške i Ul. kralja Petra Krešimira. a povremeno će biti u prekidu opskrba za Kanišku ulicu od kbr. 3 do kbr. 17 (samo neparni brojevi).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.10.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Čovići (Tupale).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.10.2018.       

08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselj:Neteka, SuvajaZaklopac i Brezovac Dobroselski(općina Gračac).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.10.2018.       

09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

17.10.2018.

u vremenu

18.10.2018.       

08:30 do 14:30 sati

19.10.2018.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

17.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom: za  dio Ulice kralja Petra Krešimira, od kbr. 1 do kbr. 19 (samo neparni brojevi), za kbr. 35 i kbr. 23 u Kaniškoj ulici  i za prometnu signalizaciju (semafore) na križanju Kaniške i Ul. kralja Petra Krešimira. a povremeno će biti u prekidu opskrba za Kanišku ulicu od kbr. 3 do kbr. 17 (samo neparni brojevi).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

16.10.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

16.10.2018.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Smiljan.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

15.10.2018.       

08:00do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 15.10.2018.      

 09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun)

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 12.10.2018.      

 08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Rakovačko Selište.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

12.10.2018.       

10:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Balenova Plana.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

11.10.2018.       

08:00 do 17:00 sati

 12.10.2018.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kupirovo (općina Gračac) i repetitor Kurozeb.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 11.10.2018.      

 08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Srednja Gora, Ondić, Komić i Poljice.

.Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

10.10.2018.       

09:30 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Balenova Plana.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

09.10.2018.       

08:00 do 17:00 sati

 10.10.2018.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Zubovići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 05.10.2018.      

 09:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

 Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stari Vidalići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 05.10.2018.      

 13:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kustići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 05.10.2018.      

 11:00 do 12:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Metajna.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 04.10.2018.      

 09:00 do 11:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Zubovići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 04.10.2018.      

 12:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Sertić Poljana, Plitvica Selo i Poljanak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

04.10.2018.       

09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naseljaRakovačko Selište.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

04.10.2018.       

10:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja: Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

04.10.2018.       

08:00 do 17:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Brezovo Polje, Oteš i Rastoka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.10.2018.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja: Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.10.2018.       

08:00 do 14:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naseljaAžić Lokva i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

03.10.2018.       

10:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Lun, Tovarnele, Dudići i Jakišnica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 03.10.2018.      

 09:30 do 12:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Be the first to comment on "VIJESTI IZ HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE-LISTOPAD 2018.godine"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Skoči do alatne trake