VIJESTI IZ HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE-VELJAČA 2019.GODINA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, d.o.o.

ELEKTROLIKA GOSPIĆ    

Služba za vođenje pogona

Telefaks: 053 572 631

Telefon:0800 300 419

 

                                 OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 01.03.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Jezerane.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 28.02.2019.      

 10:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 28.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (od Bilena do Panosa).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.02.2019.       

08:00 do 17:00 sati

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Veljun, Serdari, Francikovac i Šojatski Dolac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 27.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Veljun, Serdari, Francikovac i Šojatski Dolac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 27.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mrežes područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Senjska Draga, Vratnik, Melnice, Stolac, Vrzići i Crni Kal.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.02.2019.       

08:00 do 12:00 sati

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Drenov Klanac i Brlošku Dubravu.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

27.02.2019.       

08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja Mlakva.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

26.02.2019.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijomnaselja: Donji Kosinj (dio), Rudinka, Kućišta i Goljak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

25.02.2019.       

08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja:Škare, D.Dubrava, Staro Selo, Glavace, Drenov Klanac i Dabar.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

22.02.2019.       

08:30 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja Gornje Vrhovine i Turjanski.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

21.02.2019.       

08:00 do 17:00 sati

22.02.2019

08:00 do 17:00 sati

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja:Škare, D.Dubrava 2, Staro Selo, Glavace, Drenov klanac i Dabar.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

21.02.2019.       

08:30 do 14:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja:Križac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

21.02.2019.       

08:30 do 13:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti   naseljeLučani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

20.02.2019.       

09:00 do 12:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Kosova Buljina, Šušanj i Butković Dolac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 19.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti   naseljeLučani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

19.02.2019.       

09:00 do 15:00 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bilićevica, Pijavica, Sv. Jelena i Bunica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 19.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti   naseljeLučani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.02.2019.       

09:00 do 14:30 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Spasovac, Žarkovići, Planikovac, Kalić i Zakosa.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 18.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (od Bilena do Panosa).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

14.02.2019.       

08:00 do 17:00 sati

 15.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naseljaLičko Petrovo Selo i Arapov Dol.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

13.01.2019.       

09:00 do 14:00 sati

 14.01.2019.      

 09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje (Mali Kut).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

13.02.2019.       

09:00 do 14:30 sati

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bileni, Zavratnica, Balenska Draga, Jezero, VukelićiJablanački, Kantari, Dušikrava, Vranjak, Gavran i Bačvice.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

12.02.2019.       

08:00 do 17:00 sati

 13.02.2019.      

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Bojna Draga i Ribarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

    – Ponedjeljak,11.02.2019.g. u vremenu od 08,00 d0 15,00 sati;

    – Utorak, 12.02.2019.g. u vremenu od 08,00 do 15,00 sati;

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

xxx

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno prekidana opskrba električnom energijom zanaselja: Bojna Draga, Ribarica, Cesarica, Pavići, Trolokve i Guste Zidine.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

07.02.2019.       

08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

xxx

 

Be the first to comment on "VIJESTI IZ HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE-VELJAČA 2019.GODINA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Skoči do alatne trake